Gia sư Hạnh Phúc – Tương lai của bạn – Hạnh phúc của chúng tôi

Sai phạm tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Trong các cuộc họp ở Trường ĐH Văn hóa TP.HCM do ban giám hiệu triệu tập và chủ trì như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua,…người chủ trì được nhận 200.000 đồng, thành viên và chuẩn bị nội dung được nhận 150.000 đồng.

Theo kết luận thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM còn có một số tồn tại một số vấn đề về tài chính và quản lý tài sản công

Đi họp là có tiền

Cụ thể, theo quy chế chi tiêu nội bộ, quy định hệ số tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lí và phụ trách đoàn. Quy định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% chưa đúng quy định.

Đặc biệt, quy định chi họp các cuộc họp do ban giám hiệu triệu tập và chủ trì như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua,…. cho người chủ trì 200.000 đồng; thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng là không có căn cứ.

Nhà trường cũng chưa quy định rõ các khoản chi theo từng nguồn kinh phí; các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Về các khoản thu, việc thu phí sử dụng thư viện, ‘thế chân’ sử dụng thư viện chưa đúng quy định. Nhà trường đã dừng thu các khoản phí này và hoàn trả cho sinh viên đã nộp, tuy nhiên nhiều sinh viên không đến nhận. Đến thời điểm thanh tra, trên tài khoản còn dư số tiền 258 triệu đồng.

{keywords}
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Về các khoản chi, một số khoản chi chưa đúng tính chất nguồn kinh phí. Cụ thể như, trường thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn thu dịch vụ. Năm 2019, chi tiền vượt giờ giảng năm học 2017-2018 từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Một số khoản chi không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí: Chi thù lao thu học phí; chi tiền họp trong giờ hành chính;…

Bên cạnh đó, chứng từ kế toán, giấy đề xuất làm thêm giờ chưa thực hiện làm theo từng ngày có nhu cầu làm thêm giờ. Nhà trường chưa xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định.

Cho tạm ứng từ năm 2015 đến nay vẫn chưa hoàn ứng

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong việc theo dõi quản lý, xử lý các khoản công nợ, cuối năm Trường ĐH Văn hóa TP.HCM chưa thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với từng đối tượng, còn một số công nợ từ nhiều năm trước chưa được xử lí dứt điểm.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2018 còn số dư trên tài khoản 141 là 1,22 tỷ đồng; đến ngày 31/12/2019 là 2,41 tỷ đồng; đến thời điểm thanh tra là 1,01 tỷ đồng. Một số đối tượng tạm ứng kéo dài từ 2015 chưa hoàn ứng; một số đối tượng kết thúc năm tài chính chưa hoàn ứng nhưng tiếp tục cho tạm ứng.

Đối với công tác quản lí, sử dụng tài sản công, việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê các hợp đồng trường đã kí kết phần lớn là hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất. Theo quy định trường phải xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Mặc dù trường đã xây dựng đề án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tháng 6/2019 nhưng chưa được phê duyệt thì về nguyên tắc nhà trường không được triển khai thực hiện. Thanh tra kết luận việc cho thuê cơ sở vật chất hiện nay của trường là không đúng quy định của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công, cần phải chấm dứt…

Đề nghị chấm dứt các khoản chi không đúng, nộp ngân sách 258 triệu đồng

Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Vụ kế hoạch Tài chính sớm xem xét đề án sử dụng tài sản công của trường, tham mưu trình lãnh đạo Bộ có ý kiến để trường có cơ sở thực hiện, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM phải rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của nhà nước và phù hợp với đặc điểm của trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm, quy định về trích lập các quỹ cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính. Bổ sung các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Nhà trường chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí. Đối với việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ, đề nghị trường sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có biện pháp thu hồi ngay các khoản tạm ứng. Cuối năm, thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ, tạm ứng đối với từng đối tượng đang theo dõi trên các tài khoản công nợ, không để các khoản tạm ứng kéo dài.

Cân đối nguồn tài chính của trường để nộp các khoản thuế kịp thời theo quy định. Rút kinh nghiệm trong việc kiểm soát chứng từ thanh toán và việc thực hiện quy trình thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định. Hằng năm, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định.

Nhà trường không kí mới, không gia hạn các hợp đồng liên kết, cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Lập đề án tổng thể về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của trường, báo cáo Bộ phê duyệt. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công…

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nộp ngân sách nhà nước các khoản thu sử dụng thư viện 159 triệu đồng và thế chân sử dụng thư viện 99 triệu đồng. Có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán…

Lê Huyền

Hàng loạt sai phạm tại Trường ĐH Điện lực

Hàng loạt sai phạm tại Trường ĐH Điện lực

Trước hàng loạt sai phạm, Thanh tra Bộ Công thương đề nghị Trường ĐH Điện lực kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan.

Nguồn vietnamnet.vn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận