Gia sư Hạnh Phúc – Tương lai của bạn – Hạnh phúc của chúng tôi

Nhập thông tin về lớp bạn quan tâm vào khung dưới đây rồi nhấn "Submit" (Ví dụ bạn muốn lọc ra lớp ở quận 1 hãy nhập vào quận 1, hoặc muốn tìm lớp luyện chữ hay nhập vào "luyện chữ" hoặc "chữ".

 • Mã Số Lớp: AVI001
 • Lớp Dạy: IELTS cho HS lớp 11 4.5+
 • Môn Dạy: Luyện IELST
 • Địa Chỉ: Gần phim trường phim trường en-dee garden(Xem bản đồ)
 • Mức Lương: 3,000,000 Đồng/Tháng
 • Số Buổi: 3B/TUẦN
 • Thời Gian Dạy: Tối 3-5 (từ 19h30) + Chiều CN (Từ 16h)
 • Yêu Cầu: GV NAM TRÊN 30T
 • Liên Hệ: 0832 27 27 72 (Call + Zalo)

 • Mã Số Lớp: TL127
 • Lớp Dạy: AVGT BÉ 8T
 • Môn Dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
 • Địa Chỉ: ĐỐI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG TÂN TẠO – BÌNH TÂN(Xem bản đồ)
 • Mức Lương: 2,000,000 Đồng/Tháng
 • Số Buổi: 3B/TUẦN
 • Thời Gian Dạy: TỐI SX
 • Yêu Cầu: GV NỮ TRÊN 25T
 • Liên Hệ: 0832 27 27 72


Nhận lớp này

 • Mã Số Lớp: TL127
 • Lớp Dạy: AVGT BÉ 8T
 • Môn Dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
 • Địa Chỉ: ĐỐI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG TÂN TẠO – BÌNH TÂN(Xem bản đồ)
 • Mức Lương: 2,000,000 Đồng/Tháng
 • Số Buổi: 3B/TUẦN
 • Thời Gian Dạy: TỐI SX
 • Yêu Cầu: GV NỮ TRÊN 25T
 • Liên Hệ: 0832 27 27 72


Nhận lớp này

 • Mã Số Lớp: TL127
 • Lớp Dạy: AVGT BÉ 8T
 • Môn Dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
 • Địa Chỉ: ĐỐI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG TÂN TẠO – BÌNH TÂN(Xem bản đồ)
 • Mức Lương: 2,000,000 Đồng/Tháng
 • Số Buổi: 3B/TUẦN
 • Thời Gian Dạy: TỐI SX
 • Yêu Cầu: GV NỮ TRÊN 25T
 • Liên Hệ: 0832 27 27 72

Nhận lớp này

 • Mã Số Lớp: TL127
 • Lớp Dạy: AVGT BÉ 8T
 • Môn Dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
 • Địa Chỉ: ĐỐI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG TÂN TẠO – BÌNH TÂN(Xem bản đồ)
 • Mức Lương: 2,000,000 Đồng/Tháng
 • Số Buổi: 3B/TUẦN
 • Thời Gian Dạy: TỐI SX
 • Yêu Cầu: GV NỮ TRÊN 25T
 • Liên Hệ: 0832 27 27 72

Nhận lớp này

 • Mã Số Lớp: TL127
 • Lớp Dạy: AVGT BÉ 8T
 • Môn Dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
 • Địa Chỉ: ĐỐI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG TÂN TẠO – BÌNH TÂN(Xem bản đồ)
 • Mức Lương: 2,000,000 Đồng/Tháng
 • Số Buổi: 3B/TUẦN
 • Thời Gian Dạy: TỐI SX
 • Yêu Cầu: GV NỮ TRÊN 25T
 • Liên Hệ: 0832 27 27 72

Nhận lớp này
Loading...